Om Ida Aalen

Foto: Øyvind Bjørkum

Telefon: 45 24 24 12
E-post: aalen.ida@gmail.com
Twitter: @idaAa

Jeg jobber til daglig som senior interaksjonsdesigner hos NetLife Research med brukervennlighet, digital strategi og interaksjonsdesign. Blant prosjektene jeg har arbeidet med er Kreftforeningen og Store Norske Leksikon.  I tillegg holder jeg ofte foredrag og underviser på IGMs studium i interaksjonsdesign.

I 2012 ga jeg ut «En kort bok om sosiale medier» på Fagbokforlaget, som nå er pensum på blant annet UiO, UiB, BI og NTNU. Boka gir en lettlest introduksjon til forskning på sosiale medier. Fra før har jeg en mastergrad i medier, kommunikasjon og IT, hvor jeg analyserte og sammenfattet jeg et hundretalls forskningsartikler om Facebook. Last ned masteroppgaven om Facebook.